Verktyg för objektiv skattning med spridningsmodellering

%

Beräkning pågår, detta kan ta några minuter...

Laddar...

Fyll i data för en haltberäkning med SIMAIR. Alla siffervärden ska vara heltal.

Årsdygnstrafik, ÅDT, är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn. (Begränsat till motorfordon i denna beräkning)
Avståndet mellan fasaderna där gatan befinner sig. (meter)
Genomsnittlig höjd på hus längs gatan, mätt till nock ifrån gatans nivå. (meter)
Högsta tillåtna hastighet (km/h)
Procentandel av ÅDT som är tung trafik. (%)
Rensa

NO2

-

PM10

-

Indata för SIMAIR-beräkningen

Kommun
-
ÅDT
-
Gaturumsbredd
- meter
Hushöjd
- meter
Sandning
-
Hastighet
-
Andel tung trafik
- %

Beräknade halter

-

-

Genererar PDF...

Generering av PDF misslyckades, vänligen försök igen senare.

error Ett fel uppstod

Försök igen senare.