Verktyg för objektiv skattning med spridningsmodellering

Beräkning pågår, detta kan ta några sekunder...

Laddar...

Fyll i data för en haltberäkning med SIMAIR motsvarande år 2023. Alla siffervärden ska vara heltal.

Årsdygnstrafik, ÅDT, är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn. (Begränsat till motorfordon i denna beräkning)
Avståndet mellan fasaderna där gatan befinner sig. (meter)
Genomsnittlig höjd på hus l√§ngs gatan, mätt till nock ifrån gatans nivå. (meter)
Högsta tillåtna hastighet (km/h)
Procentandel av ÅDT som är tung trafik. (%)
Valfritt namn för beräkningen som visas i resultatet
Rensa

NO2

-

PM10

-

Indata för SIMAIR-beräkningen

Kommun
-
ÅDT
-
Gaturumsbredd
- meter
Hushöjd
- meter
Sandning
-
Hastighet
-
Andel tung trafik
- %
Beräkningsnamn
-

Beräknade halter

-

-

Genererar PDF...

Generering av PDF misslyckades, vänligen försök igen senare.

error Ett fel uppstod

Försök igen senare.